14938225_1135425313207202_5334341542651903405_n

 

.

Số tiền quyên góp cuối cùng ngày 02.11.2016 khi khoá sổ của BTC vận động quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt vì miền Trung thân yêu là:

127.211,00 Euro
Số tiền trên chia cho 4 tỉnh bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ vừa qua, cụ thể:
1. Nghệ An: 25.211,00 Euro.
2. Hà Tĩnh: 40.000,00 Euro.
3. Quảng Bình: 40.000,00 Euro.
4. Quảng Trị: 22.000 Euro.
Sau khi khoá sổ, BTC nhận thêm số tiền 1000,00 Euro của các thành viên CLB Tình Bạn eV mang đến tận tay trưởng BTC, đưa tổng số tiền quyên góp được là:
128.211,00 Euro.

Được biết, trong đợt quyên góp ủng hộ bà con lũ lụt miền Trung đợt này, tại CHLB Đức còn có nhiều tổ chức khác đứng lên kêu gọi. 128.211,00€ là số tiền thu được gồm nhiều hội doàn, doanh nghiệp đứng ra vận động do ông Nguyễn Văn Hiền làm trưởng ban.

 

.

Hung Ly

Với 128.121,00€ kết thúc cuộc vận động quyên góp vì miền Trung của bà con tại LB Đức

Bản tin khác