Video: Người Việt biểu tình phản đối hành động xâm lấn của Trung Quốc tại Biển Đông

Bản tin khác