Video: Ngày hội gia đình của Lớp tiếng Việt AWO Berlin

 

Múa Cồng Chiêng Tây Nguyên

.

—————————————————————————————————————————–

Tốp ca lớp Tiếng Việt AWO: Chim Vành Khuyên

.

.

Video: anhsangviet

Bản tin khác