Video: Kịch Bão qua làng

Trích đoạn vở kịch Bão qua làng – Đội Kịch Hội Người Việt LK. Harburg – Tết Bính Thân, 2016

Người thực hiện: Hoàng Tuấn

Bản tin khác