Video: Diễu hành Hoa tại Hà Lan 23.04.2016

Từ 22 – 24.04.2016, Một dải từ Leiden tới Haalem của Hà lan đã diễn ra buổi diễu hành hoa tươi lớn nhất trong năm.

Hơn 20 xe kết hoa tươi của các công ty hoa trong vùng đã tham gia lễ hội. Phóng viên VietTV.de Thanh Hải đã kịp ghi lại một phần hình ảnh của Lễ hội này.

.

Bản tin khác