Video: Biểu Tình chống Trung quốc tại Hamburg – 13 03 2016

Videoclip do Hoàng Tuấn thực hiện

– Lễ tưởng niệm các anh hùng vị quốc vong thân vì biển đảo của tổ quốc Việt Nam
– Biểu tình phản đối Trung quốc xâm lược, chiếm đóng, bồi đắp và quân sự hóa trái phép trên quần đảo Hoàng sa – Trường sa thuộc chủ quyền của Việt nam

Bản tin khác