Mỗi người sống và làm việc ở Đức,  không kể là người nước ngoài, người thuộc khối EU hay người Đức, cứ có thu nhập, đều phải có nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước Đức nếu thu nhập của người đó trên 8354€/năm (Grundfreibetrag năm 2014) cho người độc thân và gấp đôi số đó cho cặp vợ chồng, gọi là thuế thu nhập cá nhân (Einkommensteuer).

.

Tất cả mọi người đều bắt buộc phải giải trình thuế thu nhập cá nhân? 

Tất cả những người có đăng kí  kinh doanh đều bắt buộc phải giải trình thuế thu nhập cá nhân. Những người làm công ăn lương thu nhập dưới 8354€ và một vài trường hợp khác  không bắt buộc phải giải trình, tuy nhiên nếu bạn thấy chi phí của bạn trong năm lớn thì bạn có thể làm đơn xin tự nguyện giải trình thuế thu nhập để lấy lại tiền từ sở tài chính.

.

Có 7 loại thu nhập là cơ sở căn bản cho việc tính thuế thu nhập cá nhân:

1. Thu nhập từ chăn nuôi, trồng trọt theo §13 EStG
2. Thu nhập từ kinh doanh buôn bán theo §15 EStG
3. Thu nhập từ việc tự hành nghề ( freiberufler) § 18 EStG
4. Thu nhập từ làm công ăn lương § 19 EStG
5. Thu nhập từ lãi gửi ngân hàng và các quĩ đầu tư  §20 EStG
6. Thu nhập từ việc cho thuê nhà §21 EStG
7. Thu nhập từ những nguồn khác §22, §23 EStG

.

Trong đó, thu nhập từ lãi gửi ngân hàng và các quĩ đầu tư  § 20 EStG đã bị triết khấu thuế là 25% ngay tại ngân hàng bạn gửi tiền. Nếu thuế thu nhập cá nhân của bạn dưới 25% bạn có khả năng nhận lại được tiền thừa qua giải trình thuế thu nhập cá nhân.

.

Thu nhập của người làm công ăn lương theo § 19 EStG. Thuế đã bị triết khấu ngay từ nơi trả lương cho bạn. Thuế lương (Lohnsteuer) mà bạn bị triết khấu trước hàng tháng (xem elektronische Lohnsteuerkarte của bạn) được nhà nước tính một cách ước lệ vì cơ quan chủ quản chỉ có thể tính được thu nhập chứ không thể tính  được cụ thể chi phí của bạn và gia đình. 

.

Chính vì vậy, bạn cần phải giải trình thuế thu nhập của bạn mỗi năm. Nói cách khác, bạn phải tự tính toán lại thuế thu nhập của bạn, giải trình cụ thể chi phí mà bạn có thể được phép khấu trừ. Sở tài chính sẽ hoàn lại tiền cho gia đình bạn khi thấy chi phí lớn hơn so với cách tính ước lệ trước đó.

Tạp chí Finanztest tính cứ trung bình 10 người nộp giải trình thuế thu nhập thì có đến 9 người nhận được lại tiền từ sở thuế.

.

Đối với người tự hành nghề hoặc kinh doanh buôn bán, nếu thu nhập trên 8354€/năm (8472€ cho năm 2015) thì cũng phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Sở tài chính cũng sẽ căn cứ vào mức thuế thu nhập của bạn năm trước để yêu cầu trả trước tiền thuế. Qua giải trình thuế thu nhập cá nhân, bạn cũng sẽ tự tính toán lại thuế thu nhập của mình và khả năng lấy lại tiền thuế hoặc giảm thuế thu nhập là rất lớn.

(Văn phòng thuế của bạn sẽ giải trình thuế thu nhập cá nhân cùng một đợt với tổng kết cuối năm cho doanh nghiệp của bạn).

.

Những chi phí nào được phép khấu hao? 

Về cơ bản, có 3 bước khấu hao:

Bước 1)  Theo § 9 EStG Những chi phí liên quan đến công việc như chi phí điện thoại, chi phí đi đến nơi làm việc, bảo hộ lao động, công đoàn phí, sách vở, học phí đào tạo nâng cao, …

Bước 2) theo § 10ff EStG  Khoản lỗ từ những năm trước, bảo  hiểm y tế, bảo hiểm hưu trí,  khoản đóng góp cho hội từ thiện…

Bước 3) theo § 33ff đến §35EStG Chi phí cho y tế, chi phí cho việc chăm sóc người thân, tiền thợ sửa sang nhà cửa, chi phí phụ thuê nhà, học phí và những chi phí khác cho bản thân và con cái.

.

Thời hạn nộp giải trình thuế thu nhập:

Đối với những người nộp giải trình thuế bắt buộc thì hạn cuối cùng là 31.05 của năm tiếp theo nếu bạn tự nộp. Nếu bạn qua văn phòng thuế thì thời hạn nộp là 31.12 của năm tiếp theo ( Nếu tư vấn thuế của bạn xin ra hạn thêm thì hạn chót là 28.02).
Có nghĩa là: Giải trình thuế cho 2014 sẽ hết hạn vào 31.12.2015 nếu bạn qua văn phòng thuế.

Đối với những người không bắt buộc giải trình thuế mà tự nguyện giải trình thì thời hạn nộp kéo dài tới 4 năm.

.

Hết thời hạn giải trình, bạn không còn cơ hội lấy lại tiền của sở tài chính và bạn sẽ bị „vứt đi“ một số tiền không nhỏ.

.

Những chi phí nào được phép khấu hao? Khấu hao bao nhiêu? Còn những trường hợp nào bắt buộc phải giải trình? Phụ thuộc vào từng hoàn cảnh gia đình, không ai giống ai. Làm sao để năm nay và những năm tới bạn sẽ nhận được lại tiền từ sở tài chính một cách hợp pháp? Hoặc ít ra sẽ giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân phải đóng cho nhà nước?

Nếu bạn cần người có chuyên môn tư vấn giúp bạn, hãy liên lạc với văn phòng thuế chúng tôi.

.

Đỗ Thu Hà

Văn phòng thuế PLUS BERLIN

ĐT: 030 5105 4487

      0172 8832 668

email: thuhado69@yahoo.de

        

 

Tư vấn: Lấy lại tiền từ giải trình thuế thu nhập cá nhân

Bản tin khác