.

191

.

Bên hồ nhánh liễu buông lơi
Dường như réo cả đất trời vào thu
Điệu đà gió cũng vi vu
Ghen làn mây trắng mặt hồ xốn xang

.

Dường như rất đỗi mênh mang
Cỏ may luống cuống vội vàng làm chi
Mùa vừa đến đã vội đi
Lòng ai chạnh kiếp thiên di đợi mùa

.

Lá vàng chớm ngọn gió đưa
Nỉ non níu lại thêu thùa dáng yêu
Cong bờ mi đẫm cô liêu
Ngổn ngang em để bóng chiều chùng vai

.

Sợ nhìn chiếc lá thu phai
Sợ mùa thu tới lại dài niềm mong
Sợ ngồi nhặt lá đếm đong
Sợ thu chạm cửa lòng vòng nhặt thu.

.

Berlin, 31.7.16
Lê Hoài Phương

Thơ Lê Hoài Phương: NHẶT THU

Bản tin khác