Tủ sách Phụ huynh đặt trong lớp học đã đến điểm cuối cùng của hành trình vận động chính sách là Bộ Giáo dục và Đào tạo vào 15 h ngày 3/9/2015. Nếu bản kiến nghị được áp dụng thì hơn 15.000.000 trẻ em nông thôn có sách đọc trong nay mai.

Sau 5 năm áp dụng, vận hành và được nhân rộng với hơn 3.000 tủ sách có mặt tại các lớp học của tỉnh Thái Bình, với sự nỗ lực chung tay của nhiều thành viên xã hội bằng chia sẻ trách nhiệm xã hội v, cùng với nỗ lực truyền thông của các phóng viên, nhà báo, các facebook, Tờ trình kiến nghị nhân rộng Tủ sách Phụ huynh đã đến tay 4 vụ trưởng, 2 vụ phó và 1 chuyên viên của Bộ Giáo dục & Đào tạo trong chiều hôm qua.

4

Các kiến nghị của chúng tôi là:

Tủ sách Phụ huynh là của dân, do dân và vì dân. Cha mẹ học sinh, bậc anh chị xa quê và chính quyền địa phương tạo nên các tủ sách và các học sinh quản lý khai thác tủ sách. Các Tủ sách Phụ huynh đặt trong lớp học đã tạo ra “hệ sinh thái đọc” giúp học sinh học tập chủ động, tri thức lĩnh hội được tương tác, niềm đam mê khám phá và đời sống tâm hồn được nuôi dưỡng, và hiện thực hóa các chủ trương đổi mới của Bộ GD&ĐT. Hệ thống tủ sách đến từng lớp học sẽ góp nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nền tảng nhân văn và sáng tạo quốc gia, mà nhà nước không mất bất cứ khoản ngân sách nào, bởi vậy chúng tôi có các kiến nghị như sau:

– Bộ Giáo dục và Đào tạo ra chủ trương nhân rộng Tủ sách Phụ huynh đến các lớp học của trường Mầm non, trường Tiểu học, THCS và PTTH trên toàn quốc.

– Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa Tủ sách Phụ huynh vào tiêu chí thư viện trường học. Quy định rõ số đầu sách ngoài sách giáo khoa mà học sinh phải đọc/năm học. Chẳng hạn, mỗi học sinh đọc tối thiểu 15 đầu sách/năm học (Một số trường học ở huyện Quỳnh Phụ và Thái Thụy-Thái Bình, bình quân mỗi học sinh đọc 20-30 đầu sách/năm học từ Tủ sách Phụ huynh).

– Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra các tiêu chí đánh giá hiệu trưởng, thủ thư và giáo viên chủ nhiệm thông qua việc đọc sách của học sinh.

– Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra chủ trương nhân rộng các Câu lạc bộ Khoa học hoặc Câu lạc Em yêu khoa học tại các trường Tiểu học, THCS và PTTH.

Cám ơn các thầy giáo của Bộ GD&ĐT đã lắng nghe chúng tôi chia sẻ về Tủ sách Phụ huynh, về thực trạng thư viện nhà trường, về Câu lạc bộ Khoa học…

Cám ơn mọi người đã chia sẻ trách nhiệm xã hội qua SÁCH HÓA NÔNG THÔN VIỆT NAM để Tủ sách Phụ huynh được như hôm nay.

Cám ơn các nhà báo, phóng viên với lương tâm xã hội đã hỗ trợ truyền thông các loại tủ sách, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của sách cũng như tầm quan trọng của thư viện trong quá trình phát triển đất nước…

Theo FB Nguyễn Quang Thạch (Sách hóa nông thôn)

 

 

SHNT: Kiến nghị nhân rộng tủ sách

Bản tin khác