Gần một tuần sau hội nghị toàn liên bang về vấn đề người tị nạn, nội các liên bang Đức đã quyết định những thay đổi quan trọng trong điều luật tị nạn:

 

–  Albanien, Kosovo, Montenegro và 3 nước khác trên trục Balkan được xác định lại là những nước có nền chính trị ổn định, điều này có nghĩa là đơn xin tị nạn của những người đến từ những nước này sẽ bị bác bỏ nhanh chóng.
Việc trục xuất những người này sau đó cũng không cần phải báo trước tránh tình trạng lẩn trốn bất hợp pháp.

 

–  Người nộp đơn xin tị nạn chỉ được phép ở trong những trại tiếp nhận, ở đó họ sẽ nhận được được thay vì toàn bộ tiền mặt như trước đây, chủ yếu là đồ dùng, thực phẩm cho cuộc sống hàng ngày.

 

–  Ngân sách liên bang sẽ chi lâu dài cho việc lo ăn ở cho người tị nạn. Cụ thể là 670€/tháng cho một người tị nạn. Điều này trước đầy luôn là điểm tranh cãi giữa liên bang và 16 tiểu bang.

 

–  Những người đang chờ xét đơn xin tị nạn hoặc có giấy phép tạm dung có thể được phép làm việc dưới dạng lao động tạm thời ( Zeitarbeiter) sau 3 tháng, nếu những người đó có chuyên môn cao (không có chuyên môn cần 15 tháng).

 

 

DSC_0101

 

Ngoài ra, chính phủ sẽ tạo điều kiện, giúp đỡ nhiều hơn nữa những người được chấp nhận đơn tị nạn hội nhập nhanh vào xã hội Đức.

 

Quyết định này còn cần có sự thông qua của thượng nghị viện và dự tính sẽ có hiệu lực từ tháng 11 năm nay.

 

Foto: Güngör

 

 

 

 

 

Nội các Đức thay đổi luật tị nạn

Bản tin khác