5

 

* TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO CÔNG DÂN EU SỐNG Ở ĐỨC TRONG TƯƠNG LAI SẼ GIẢM ĐÁNG KỂ
* NHỮNG AI Ở ĐỨC VỚI THỜI GIAN ĐỦ DÀI MỚI CÓ THỂ ĐƯỢC XÉT TRỢ CẤP XÃ HỘI
* DỰ LUẬT MỚI CỦA BÀ BỘ TRƯỞNG NAHLES ĐANG CHỜ BIỂU QUYẾT

.

Công dân EU sống ở Đức trong tương lai về cơ bản sẽ không được trợ cấp thất nghiệp (Hartz IV) và trợ cấp xã hội nữa, nếu họ không làm việc ở đây, hoặc trước đó đã làm việc ở đây nhưng không đóng bảo hiểm xã hội. Cuối năm 2015, bà Bộ trưởng bộ An Sinh Xã Hội Andrea Nahles (SPD) đã nêu rõ như thế trong kế hoach xây dựng dự luật: Cắt giảm trợ cấp xã hội đối với công dân các nước EU khác.
Như các tờ báo của Tập đoàn truyền thông Funke đưa tin: Công dân các nước EU chỉ được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp (Hartz IV) và trợ cấp xã hội, nếu sau thời gian lưu trú là 5 năm mà không nhận bất cứ hỗ trợ gì của nhà nước. Đó là phần cốt lõi của dự luật do Bộ An Sinh Xã Hội đề xuất gửi tới Văn phòng Thủ tướng và các bộ phận có thẩm quyền xem xét.

.
Nahles đã công bố hồi cuối tháng 12 là, sẽ thông qua luật để hạn chế đòi hỏi trợ cấp xã hội của công dân các nước EU khác. Bà đã nhận được phúc đáp của Tòa án Xã Hội Liên Bang phán quyết về các lợi ích xã hội liên quan đến người nhập cư từ các nước EU đến tìm việc làm ở Đức. Phán quyết của Tòa qui định rằng: Công dân EU lưu trú ở Đức từ 6 tháng trở lên có thể làm đơn xin trợ cấp xã hội theo luật định. Các chính quyền địa phương đang lo ngại phán quyết này sẽ tạo ra những gánh nặng đáng kể cho họ. Bà Thủ tướng Angela Merkel (CDU) ngay từ đầu đã ủng hộ về nguyên tắc các kế hoạch của Nahles.

.
Theo như bản phúc trình thì, những công dân EU trong thời gian tới tuy không được trợ cấp xã hội, nhưng có quyền xin hỗ trợ một lần cho thời gian quá độ. Họ được nhận hỗ trợ tối đa là 4 tuần lễ, nhằm để trang trải những nhu cầu trước mắt như: Thực phẩm, chỗ ở, vệ sinh cá nhân và chăm sóc sức khỏe. Đồng thời qua đó, họ có thể kết hợp làm đơn xin trợ cấp xã hội và vay một khoản tiền cho việc hồi hương.
Những công dân các nước EU khác thất nghiệp mà không tự kiếm việc làm cho mình, nước Đức có thể sẽ từ chối cấp hỗ trợ. Còn lại những trường hợp khác, họ có quyền xin trợ cấp thất nghiệp (Hartz IV) như công dân Đức. Đối với những trường hợp đã lưu trú từ 6 tháng trở lên các công sở phải có trách nhiệm bảo đảm chế độ trợ cấp xã hội cho họ theo quyết định riêng của mình. Những công dân các nước EU khác không có giấy phép cư trú theo Đạo luật Quyền tự do cư trú, cho dù họ không có tiền của, họ cũng không có quyền đòi hỏi được thanh toán các khoản trên.

.
Công dân EU không có khả năng lao động có thể được nhận trợ cấp xã hội, với điều kiện họ lưu trú hợp pháp ở Đức trên 3 tháng. Ngoài ra, nếu họ đến Đức chỉ với mục đích để xin trợ cấp xã hội, thì nhà nước Đức không có trách nhiệm phải đáp ứng yêu cầu của họ.

.

Chuyển ngữ
Chep Cu-Le Hoang

.

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/sozialpolitik-kein-hartz-iv-mehr-fuer-eu-auslaender-14203837.html

Lê Hoàng chuyển ngữ: SẼ KHÔNG ĐƠN GIẢN CÓ HARTZ-IV CHO CÔNG DÂN EU ĐẾN SỐNG Ở ĐỨC

Bản tin khác