Từ nay, chương trình SÁCH HÓA NÔNG THÔN VIỆT NAM có thêm một lực lượng lớn là hơn 1.000.000 sinh viên tham gia góp 2.000 đồng/tháng làm hàng vạn Tủ sách Phụ huynh và Tủ sách lớp em.

Như vậy, VTV24 đóng vai nhà truyền thông kiêm nhà hoạt động xã hội. Bộ GD&ĐT làm được việc quan trọng là thúc đẩy sinh viên CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ngay trên ghế giảng đường.

Cặp Lá Yêu Thương đã trở thành điểm kết nối các nhà giáo dục, nhà truyền thông kiêm xã hội, nhà hoạt động xã hội và các thành viên xã hội thấy mình cần có trách nhiệm với xã hội.

Nguyen Quang Thach SHNT

Xem video kiên quan: 

Kết nối chia sẻ trách nhiệm xã hội

Bản tin khác