• Tại đây bạn có thể nhận được thông tin về sự hỗ trợ tài chính cho chuyến hồi hương cũng
  như sự hỗ trợ tái hội nhập cho một cuộc khởi đầu mới tốt đẹp tại quê hương của mình.
  .
  Trong một số những trường hợp nhất định sẽ nhận được sự hỗ trợ tái hội nhập bằng hiện vật
  cho các lĩnh vực hoạt động tạo ra thu nhập, giáo dục, đào tạo, hỗ trợ về y tế hay cải thiện về
  nhà ở (hay trợ cấp cho tiền thuê nhà lúc ban đầu).
  Cuộc tư vấn miễn phí và không có sự ràng buộc. Từ năm 2012 đến nay đãcó trên 70 người tự
  nguyện hồi hương được nhận sự hỗ trợ, 33 người trong số đó là phụ nữ. Phần lớn trong số họ
  đã lựa chọn sự hỗ trợ cho các hình thức kinh doanh để tạo ra thu nhập như: mở nhà hàng,
  buôn bán rau hoa quả, mở cửa hàng tạp hóa, chăn nuôi gia súc, cửa hàng công nghệ thông tin,
  dịch vụ thầu xây dựng…. và họ đã gặt hái được những thành công nhất định, có thu nhập đều
  đặn và một cuộc sống ổn định.
  .
  Dự án do quỹ Tỵ nạn, Di cư và Hội nhập của châu Âu cùng Bộ nội vụ và thể thao của Bang
  Berlin tài trợ.
  Tự nguyện hồi hương không phải là bị trục xuất và điều đó có nghĩa là bạn không hề bị
  cấm nhập cảnh trở lại.
  Bạn là đối tượng nói trên, nếu có nhu cầu thì hãy đến nói chuyện với chúng tôi theo địa
  chỉ và lịch làm việc dưới đây:
  .
 • Văn phòng chính quyền Bang về các vấn đề công dân và trật tự công cộng (LABO)
  Sở ngoại kiều
  Nhà A, tầng 1, phòng 176
  Friedrich-Krause-Ufer 24
  13353 Berlin
  Tel: 030 90269 4848
  0171/8631614 (Bạn có thể nói bằng tiếng Việt)
  E-Mail:
  sselimagic@iom.int
  thpham@iom.int
  smcphee@iom.int
  Gi tiếp khách:
  Thứ hai, thứ ba: 07:00 – 14:00 h
  Thứ tư, thứ sáu: theo lịch đã hẹn trước
  Thứ năm: 10:00 – 17:00 h
  Hướng dẫn đi bng giao thông công cộng:
  U9 (xuống bến Amrumer Str.)
  S 41, S 42 (xuống bến Westhafen)
  Bus 147, M27
  .
  IOM BERLIN

IOM Văn phòng thông tin và tư vấn hồi hương tại Berlin và Dự án „Hội nhập tại Việt nam“

Bản tin khác