Anlässlich des Erscheinens der bilingualen deutsch-vietnamesischen Ausgabe des vietnamesischen Nationalepos “Das Mädchen Kiều” laden der Verein vietnamesischer Unternehmer in Deutschland e.V. und die Herausgeber Sie herzlich zu einem literarisch-musikalischen Programm mit Lesungen aus dem vietnamesischen Original und der deutschen Nachdichtung ein. Die eigens zu diesem Anlass komponierte „Suite Kiều“ für die akustische Gitarre wird durch den Komponisten im Rahmen der Festveranstaltung uraufgeführt.

Nhân dịp Truyện Kiều song ngữ Đức-Việt ra mắt, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại CHLB Đức và nhóm chủ biên xin trân trọng mời quý vị đến dự một chương trình văn học – âm nhạc với các trích đọc từ bản gốc tiếng Việt vàtừ phần dịch thơ tiếng Đức. Tác phẩm „Tổ khúc Kiều“ soạn cho Guitar solo sẽ được tác giả công diễn lần đầu tiên nhân dịp này.

Unter Mitwirkung von/Với sự tham gia của

Irma Münch-Minetti
(Schauspielerin / Nữ diễn viên kịch nói)

und/và Lê Minh Hà (Schriftstellerin / Nữ nhà văn), Prof. Đặng Ngọc Long (Komponist, Gitarrist / Nhạc sỹ, nghệ sỹ độc tấu Gitarre), Dr. Phạm Ngọc Kỳ (Präsident des Vereins vietnamesischer Unternehmer in Deutschland / Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại CHLB Đức), Dr. Trương Hồng Quang (Moderation / Dẫn chương trình)

.

Dr. Truong Hong Quang

.

Giáo sư Đặng Ngọc Long với “Tổ khúc Kiều”:

.

.

Chương trình chi tiết buổi ra mắt Truyện Kiều Song Ngữ Đức Việt:

2

Giáo sư Đăng Ngọc Long trình diễn “Tổ khúc Kiều” nhân dịp ra mắt Truyện Kiều Song Ngữ ngày 01.05

Bản tin khác