Giáo sư Đặng Ngọc Long chỉ đạo nghệ thuật tại LH Ghita Quốc tế Berlin

Bản tin khác