(VietTV.de) Ngày 07.05.2016 cảng Hamburg tổ chức sinh nhật lần thứ 827 của mình. Lễ hội hàng năm được tổ chức vào 4 ngày. Đây là lễ hội cảng biển hoành tráng nhất thế giới với hơn một triệu người tham gia.

Năm 1188, Bá tước Schauenburger  Adolf III đã bắt đầu xây dựng lại Hamburg từ một thành phố bị chiến tranh tàn phá lâu năm. Để khuyến khích các hãng buôn lớn đưa tàu thuyền cập bến, ngày 07.05.1189, hoàng đế Friedrich Barbarossa ra quyết định Hamburg, từ cuối lưu vực sông Elbe là khu vực tự do thương mại miễn thuế quan.

Cũng kể từ đó, Hamburg đã lấy ngày này là ngày lễ hội hàng năm.

.

Foto: Anh Tu Tran

.

1

.2

.3

.4

.5

Foto Anh Tu Tran: Sinh nhật cảng Hamburg

Bản tin khác