DSC_0342.

DSC_0339.

DSC_0335

 

.DSC_0327

.

DSC_0330

 

.DSC_0320

.

DSC_0317

.

DSC_0315

.

DSC_0313

.

DSC_0256

.

DSC_0261

.

DSC_0268

.

DSC_0309

.

DSC_0239

.

DSC_0225

.

DSC_0221

.

DSC_0206

.

DSC_0204

.

DSC_0202

.

DSC_0199

.

DSC_0194

.

DSC_0193

.

DSC_0189

.

DSC_0190

.

DSC_0191

.

DSC_0192

.

DSC_0188

.

DSC_0185

.

DSC_0183

.

DSC_0181

.

DSC_0179

.

DSC_0165

 

.

 

DSC_0172

 

.

DSC_0098

.

DSC_0096

 

Xem thêm ảnh:

http://viettv.de/anh-ctn-truong-tan-sang-tiep-don-kieu-bao-tai-berlin

http://viettv.de/foto-quang-chi-duc-don-ct-nuoc-viet-nam-bang-nghi-le-cao-nhat

 

 

 

Ảnh: CTN Trương Tấn Sang thăm CHLB Đức PHẦN 2

Bản tin khác