IMG_2463

.IMG_2458

.IMG_2448.IMG_2434

.IMG_2430

.IMG_2414

.IMG_2412

.IMG_2403

.IMG_2401

.IMG_2398

.IMG_2392

.725J7632

.725J7620

.725J7603

.725J7572

.

725J7552

.725J7525

.12

.11

.10

.9

.

8

.7

.6

.5

.4

.3

.2

.1.

Ảnh: Quang Chí

 

Chùm ảnh Quang Chí: Lễ kí kết hợp tác giữa công ty Asia-Sky-Tours và Công ty du lịch Hòa Bình

Bản tin khác