DSC_0268

.

DSC_0267

.

DSC_0266

DSC_0254

.

DSC_0252

.

DSC_0245

.

DSC_0243

 

.

Xem bài liên quan: 

http://viettv.de/long-trong-ky-niem-71-nam-ngay-thanh-lap-qdnd-viet-nam-tai-berlin-duc

.

DSC_0233

.

DSC_0230

.

DSC_0225

.

DSC_0223

.

DSC_0221

.

DSC_0220

.

DSC_0218

.

DSC_0217

.

DSC_0215

.

DSC_0210

.

DSC_0205

.

DSC_0202

.

DSC_0201

.

DSC_0200

.

DSC_0196

.

DSC_0195

.

DSC_0188

.

DSC_0187

.

DSC_0185

.

DSC_0183

.

DSC_0182

.

DSC_0181

.

DSC_0170

.

DSC_0171

.

DSC_0169

.

DSC_0168

.

DSC_0167

.

DSC_0166

.

DSC_0154

.

DSC_0156

.

DSC_0159

.

DSC_0160

.

DSC_0161

.

DSC_0162

.

DSC_0163

.

DSC_0164

.

DSC_0165

.

DSC_0153

.

DSC_0152

.

DSC_0147

.

DSC_0145

.

DSC_0143

.

DSC_0137

.

DSC_0136

.

DSC_0130

.

DSC_0117

.

DSC_0119

.

DSC_0120

.

DSC_0122

.

DSC_0123

.

DSC_0124

.

DSC_0125

.

DSC_0126

.

DSC_0127

 

.

DSC_0115

.

DSC_0110

.

DSC_0109

.

DSC_0108

.

DSC_0107

.

DSC_0105

.

DSC_0104

.

DSC_0103

.

DSC_0102

.

DSC_0101

 

.

Ảnh: Như Phương

Chùm ảnh Kỉ niệm ngày thành lập Quân đội Việt nam

Bản tin khác