Đất nước Hà lan thân thiện với những người bạn đến từ Berlin…
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

35

37

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Chùm ảnh Hương Radeberg: HÀ LAN – BẠN VÀ TÔI

Bản tin khác