Buổi tọa đàm về sách giáo khoa tiếng Việt được diễn ra tối ngày 04.12 tại trụ sở của Thời báo.

Nhà sư phạm Phạm Hồng Nhung đã giới thiệu cuốn sách giáo khoa „Tiếng Việt ABC“ được xuất bản tại Đức dành cho lứa tuổi tiểu học.

Xin mời xem video về buổi tọa đàm này ở phần dưới.

Tọa đàm ABC 15 .

.

Tọa đàm ABC 14 .

.

Tọa đàm ABC 13 .

.

Tọa đàm ABC 12 .

.

Tọa đàm ABC 11 .

.

Tọa đàm ABC 6 .

.

Tọa đàm ABC 7 .

.

Tọa đàm ABC 8 .

.

 Tọa đàm ABC 10 .

.

Tọa đàm ABC 3 .

.

Tọa đàm ABC 2 .

.

Tọa đàm ABC 1

.

Xem video liên quan:

 

Chùm ảnh giới thiệu sách giáo khoa tiếng Việt xuất bản tại Đức

Bản tin khác