1

.2

.3

.4

.5

.6.7.8

.9

.10.12

.13

.14.15

.16

.17.18.20

.21.22

.24.25

.26

.27.28

.29

 

 

Chùm ảnh Cuong Pham: Biểu tình chống Trung Quốc tại Berlin 09.04.2016

Bản tin khác