1

.

Prof. Hans-Werner Sinn bezweifelt, dass der Flüchtlingszustrom Deutschland wirtschaftlich hilft. Stattdessen warnt der Ifo-Chef vor gigantischen Kosten für den Staat. Der müsse das kollektive Eigentum der Deutschen schützen – auch mit Zäunen an den Grenzen.

Giáo sư Hans-Werner Sinn tỏ ra nghi ngờ rằng dòng người tị nạn giúp được nền kinh tế Đức. Thay vào đó ông Chủ tịch Viện nghiên cứu kinh tế Ifo cảnh báo chính phủ trước những chi phí khổng lồ. Chính phủ phải bảo vệ tài sản thuộc sở hữu tập thể của người Đức – kể cả khi cần phải dùng hàng rào ở biên giới.

.

Hans-Werner Sinn bezweifelt, dass der Flüchtlingszustrom Deutschland wirtschaftlich helfen kann. Vor allem wegen ihrer geringen Qualifikationen würden die Zuwanderer den Staat vielmehr gigantische Summen kosten, warnte der scheidende Ifo-Chef bei einer Rede in München.

Hans-Werner Sinn nghi ngờ rằng dòng người tị nạn có thể giúp đỡ Đức về kinh tế. Trước hết là do trình độ thấp của những người nhập cư sẽ làm cho nhà nước phải chi phí một khoản tiền khổng lồ, Chủ tịch Ifo đã cảnh báo trong một bài phát biểu tại Munich.

.

Die Berechnung des Freiburger Finanzwissenschaftlers Professor Bernd Raffelhüschen, der pro Flüchtling Kosten von 450.000 Euro errechnet hat, hält Sinn noch für optimistisch. Denn Raffelhüschens Zahlen würden nur dann gelten, wenn die Asylbewerber so schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden können wie frühere Einwanderer.

Theo tính toán của Giáo sư tài chính ở Freiburg ông Bernd Raffelhüschen, chi phí cho mỗi người tị nạn là 450.000 euro, thì ông Sinn vẫn còn đánh giá là lạc quan. Bởi vì con số của ông Raffelhüschens sẽ chỉ được áp dụng nếu người xin tị nạn có thể được nhanh chóng hội nhập vào thị trường lao động giống như những người nhập cư trước đó.

.

Sinn macht sich große Sorgen um den deutschen Staat. Der sei für den Schutz des kollektiven Eigentums verantwortlich, das über Generationen hinweg geschaffen wurde. Die Politik der offenen Grenzen würde genau dies ignorieren. „Liberale und offene Gesellschaften gibt es nur mit Zäunen und nicht ohne“, sagte Sinn. Das hätten viele in Deutschland aber nicht verstanden.

Ông Sinn rất lo lắng cho chính phủ Đức. Chính phủ chịu trách nhiệm bảo vệ quyền sở hữu tập thể đã được tạo ra qua nhiều thế hệ. Chính sách mở toang biên giới đã phớt lờ, bỏ qua điều đó. Ông Sinn phát biểu: “Tự do và xã hội rộng mở chỉ duy nhất có thể có với hàng rào và không thể có khi không có nó”. Nhưng điều đó nhiều người ở Đức đã không hiểu.

.

Mạnh Thái chuyển ngữ – SONG NGU VIET DUC

Chi phí cho một người Tị nạn ở Đức tối thiểu là 450 nghìn Euro?

Bản tin khác