Văn hoá xã hội

Đại hội của hội Đức-Việt
Nổ lớn tại Ludwigshafen
Giao lưu bóng đá miền Trung