Văn phòng vinh dự lại giúp được một người trong cộng đồng bị sở ngoại kiều trục xuất trái phép… Họ vu cho người này là đi làm chui và trục xuất người này ra khỏi Đức với điều kiện 3 năm không được quay lại. Với án này mà không có sự kháng cáo, […]

Read more