VietTV: Có tới 155 đứa trẻ trong độ tuổi đi học ở cạnh Khu Công nghiệp Vũng Áng – Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị thất học đã 2 năm. Các cháu và một số thầy cô thiện nguyện đã phải phải đi học và dạy chui. Mặc dù có rất nhiều lãnh đạo cấp […]

Read more

IFAB mô tả đây có lẽ là lần thay đổi luật lớn nhất trong 130 năm lịch sử bóng đá. Với mục đích đơn giản hóa luật chơi, đồng thời để phù hợp với các yêu cầu của thế kỷ 21, Hội đồng quản trị Liên đoàn bóng đá quốc tế (IFAB) đã gạch bỏ […]

Read more

Cuộc sống ngày nay thay đổi quá nhanh trong dòng chảy của thời đại thông tin. Những giá trị trước kia bị thay thế rất nhiều bằng những giá trị mới làm cho nhiều người mất hướng, bởi vì con người cũng chỉ là một sinh vật chịu sự chi phối của quy luật tự […]

Read more