Mấy ngày nữa (17.04) vườn hoa thế giới ở Berlin (Gärten der Welt) khai mạc Lễ hội hoa Anh Đào. Đây là Lễ hội hoa Xuân thu hút hàng chục ngàn du khách đến ngắm những gì mà tạo hoá ban cho loài người. Hoa Anh Đào mà người Nhật đem đến vườn thế giới […]

Read more