DSC_0342 .

DSC_0341 .

DSC_0335.

DSC_0329.

DSC_0325.

DSC_0318.

DSC_0300.

DSC_0268.

DSC_0265.

DSC_0261.

DSC_0248

.DSC_0240

DSC_0232.

DSC_0229.

DSC_0186.

DSC_0183.

DSC_0182.

DSC_0225.

DSC_0220.

DSC_0216.

DSC_0208.

DSC_0206.

DSC_0205.

DSC_0204.

DSC_0203.

DSC_0194.

DSC_0191.

DSC_0174.

DSC_0173.

DSC_0187.

DSC_0173.

DSC_0171.

DSC_0168.

DSC_0150.

DSC_0146.

DSC_0182.

Foto: Như Phương

.

Xem video liên quan:

.

http://viettv.de/foto-quang-chi-duc-don-ct-nuoc-viet-nam-bang-nghi-le-cao-nhat

http://viettv.de/ctn-truong-tan-sang-tham-chlb-duc-phan-2

 

Ảnh CTN Trương Tấn Sang thăm Đức phần 3 GẶP GỠ KIỀU BÀO

Bản tin khác